KALİTE SÜREKLİLİK ARZ EDEN BİR SÜREÇTİR

Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıyoruz. Bu çerçevede çalışanlarımızın, çalışma süreçlerimizin ve de makina ve ekipmanlarımızın gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sürecin devamını sağlayan, uluslararası kabul görmüş standartlar ile sertifikalandırılmış kalite yönetim sistemimizin kendiside zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli geliştirilmektedir

Yapılan her işin şirketi geliştirecek ölçüde bir "getiri" sağlaması gerektiğine inanmak, yada bir başka deyişle kalite için masrafı kabul etmek. Bunu gerçekleştirirken elbette ki her türlü israfı reddetmek ve mümkün olduğu ölçüde ekonomik çalışmak.

Kurulduğu günden bugüne kadar AYTEKİN her zaman belli standartlarda iş yapmayı kendisine görev edinmiştir. Müşteri memnuniyeti her zaman ön planda olmuş, başarıyı aynı müşteriden yeni işler almak olarak tarif etmiştir.

Çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle; taahütlerimiz çerçevesinde müşteri beklentilerini tümüyle karşılamayı hedefleyen ve bu politikada belirtilen ilkelerin uygulanmasında ve sürekli iyileştirilmesinde istekli ve kararlı olduğumuzu teyid eden şirketimizin kalite politikası;

- Ürün kalitemizle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti arttırmak,
- Yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli katılımı ile sürekli gelişmemize katılım sağlamak,
- Çözüm ortaklarımızla birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak,
- Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,
- Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın yeterliliğini arttırmak,
- Riskleri en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak.
- Teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmaktır.