MİSYON, BİR ORGANİZASYONUN TEMEL VARLIK NEDENİNİ İFADE EDER.

Firmamızın hedefi; hızlı, pratik ve kalıcı çözümler sunmak, dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarında, insanı, çevreyi ve diğer canlıları unutmadan koşullara en uygun trafik sistemlerini kurarak hayatı kolaylaştırmaktır.

AYTEKİNin insan gücü yönetimi, motivasyonu, başarı ve performansının temelinde şu misyon anlayışları yatar;

"Herşeyden önce kalite" ilkesini faaliyetlerinin ana ilkesi saymak; büyüklüğü, niteliği ve yeri ne olursa olsun müşteriye daima kaliteli hizmet vermek.

Mümkün olan en ileri teknolojiyi kullanmak, inşaat dünyasındaki değişim ve gelişmeleri izlemek ve uygulamak.

Yerine konulamayacak tek faktörün "zaman" olduğu ilkesinden hareketle, üstlendiği her işi mutlaka zamanında tamamlamak.

En büyük değil, fakat "en iyi şirket" olmayı gaye edinmek. Bu ilkeden yola çıkarak müşterisine, fiziki ve sosyal çevresine, personeline ve iş yaptığı kişi ve gruplara saygı ve sevgi duyarak tüm çalışma düzenini buna göre düzenlemek.

İnsana güvenmek ve personeli inisiyatifini kullanmasına teşvik etmek

Çıkacak olası sorunları mümkün olduğu kadar çıktıkları yerde çözmek, bunun için alakalı kişilere yetki devretmek ve kişilerin zamanında karar almasını teşvik edici bir yönetim tarzı uygulamak.

Şirketin esas işinin "inşaat" olduğunu kabul ederek müşterinin beklenti ve standartlarına en uygun taahhüt işleri ile müşterilerine belli bir yaşam tarzı ifade eden developman işlerini esas iş saymak ve bunlarla ilgilenmek.